Ogłoszenie PDF Drukuj Email
wtorek, 16 grudnia 2014 15:00

Od 1 stycznia 2015 roku traci moc przepis art. 105 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054, z późn. zm.) na podstawie którego urzędy skarbowe wydają zaświadczenia VAT-25 potwierdzającego uiszczenie przez podatnika podatku lub brak obowiązku jego uiszczenia z tytułu nabycia środka transportu z innego państwa Unii Europejskiej. W związku z powyższym od 1 stycznia 2015 r. nabywcy tych środków transportu nie będą mieli obowiązku składania wniosków VAT-24 i uzyskania zaświadczenia VAT-25 w celu rejestracji pojazdu w kraju. Bez zmian pozostają natomiast przepisy regulujące obowiązek zapłaty podatku VAT z tytułu nabycia środka transportu z innego państwa Unii Europejskiej, w przypadku:

 • Nabycia nowego środka transportu przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej przy sprowadzeniu nowego środka transportu – rozumianego jako pojazdu, który nie przejechał więcej niż 6000 km lub od momentu dopuszczenia go do użytku (pierwszej rejestracji) upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy. W tym przypadku podatnicy w dalszym ciągu będą obowiązani do zapłaty podatek VAT oraz złożenia deklaracji VAT-10 w terminie 14 dni od daty nabycia środka transportu.

 • Wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Niezmienny pozostaje obowiązek zapłaty podatku VAT i złożenia informacji VAT-23 w terminie 14 dni od nabycia środka transportu.

 
Zaproszenie na spotkanie informacyjne PDF Drukuj Email
wtorek, 16 grudnia 2014 15:00

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Augustowie zaprasza na spotkanie informacyjne w zakresie zmian w prawie podatkowym, które odbędzie się dnia 19 grudnia 2014 roku o godzinie 10.00 w siedzibie w Urzędu Skarbowego, przy ul.  Żabia 7 w Augustowie, sala 400.

Podczas spotkania przekazane zostaną najważniejsze zmiany z zakresu:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatku od towarów i usług ze szczególnym uwzględnieniem kas rejestrujących

obowiązujące od 2015r.

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
wtorek, 16 grudnia 2014 15:00

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Augustowie uprzejmie informuje, że z dniem 01.01.2015 wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie wprowadza nowe kategorie podatników, do których nie stosuje się zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. Podatnicy świadczący niżej wymienione usługi będą objęci bezwzględnym obowiązkiem stosowania kasy fiskalnej:

 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

 • prawniczych, z wyłączeniem usług notarialnych,

 • doradztwa podatkowego,

 • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych oraz dostawy perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 21
Copyright © 2014 Urząd Skarbowy w Augustowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.